Privacy

Sinds mei 2018 zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Die regels gelden ook voor onze vereniging. En dit betekent dat wij voortaan nog zorgvuldiger met jouw gegevens omgaan.

Over welke gegevens hebben we het dan?

Iedereen die lid is van onze vereniging heeft bij aanvang van het lidmaatschap zijn/haar persoonsgegevens aan ons doorgegeven (naam, adres, woonplaats, telefoongegevens en email adres). Daarnaast beschikken wij over je geboortedatum en in de meeste gevallen ook over een pasfoto van de leden. In de meeste gevallen daarnaast ook over je bankrekeningnummer ten gevolge van betalingen (contributie, kleding etc). De persoonsgegevens incl. pasfoto zijn ook geplaatst op het afgeschermde deel van onze website, wat uitsluitend met een wachtwoord toegankelijk is voor de leden, dit om te delen met andere leden van onze vereniging.

Al bovengenoemde gegevens hebben wij dan ook nodig ter uitvoering van de juiste verwerking van jouw lidmaatschap.

Gegevens van eventuele leden jonger dan 18 jaar worden door ons verwerkt waarbij er een schriftelijk toestemming van ouder/voogd noodzakelijk is op het inschrijfformulier.

Alle aspecten omtrent privacy worden binnenkort ook vastgelegd op de (deze) privacypagina op onze website met hierin ook opgenomen de privacyverklaring van onze vereniging.

Door middel van deze brief vragen wij onze leden eenmalig om akkoord/toestemming van het gebruik van je genoemde persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap. Door het invullen en ondertekenen van deze brief ga je hier akkoord mee.

Nieuwe leden wordt hier vanaf heden toestemming voor gevraagd bij het (nieuwe) inschrijfformulier van ieder nieuw lid,

Mocht je nu of in de toekomst over privacy vragen hebben dan kun je die stellen via het bekende email-adres info@de-molenrijders.nl. Je kunt desgewenst de vraag ook altijd stellen aan een van de bestuursleden van onze vereniging.