Puntentelling clubkampioenschap

Puntentelling gedurende het jaar

Voor iedere zondag waarop in de wielerkalender een rit is gepland krijgt men bij deelname 6 punten, voor gezinsritten 12 punten.
Deze puntentelling is voor alle groepen gelijk.
Een tijdrit wordt niet als een reguliere zondagse rit beschouwd. Voor de punten die met een tijdrit verdiend kunnen worden, zie hieronder.
Als gezinsritten en/of tijdritten geen doorgang vinden op de geplande zondag wordt in principe de rit op de daarop volgende zondag verreden tenzij het bestuur tijdig anders beslist.
Een zaterdag of zondag waarop een gezinsrit wordt verreden levert bij deelname 12 punten op. Voor de ochtendrit krijgt men in dat geval geen punten.
Wordt de gezinsrit om wat voor reden dan ook afgelast dan telt de ochtendrit wel mee als “normale” clubrit voor 6 punten.

Het vroegtijdig verlaten van de groep tijdens een rit kan consequenties hebben voor de puntentoekenning. Het is aan de koerskapitein om het bestuur hierover in te lichten.

Over de puntentelling in voorkomende gevallen ligt de beslissing alléén bij het bestuur.

Het op verzoek meehelpen aan een evenement levert evenveel punten op als meefietsen.

ATB of Gravel tocht Hulp bij ATB of Gravel toertocht op de dag zelf 6 punten
Hel van de Pin Hulp en/of deelname op de dag zelf 6 punten
Vergadering Voor- en najaarsvergadering, elk 12 punten
Verrassingsrit Hulp en/of deelname op de dag zelf 12 punten
WWW Hulp en/of deelname op zaterdag en/of zondag per dag 6 punten
Gezinsrit Bij deelname 12 punten

Maximaal te missen punten: 42

Diegenen die tussentijds willen weten hoe de stand van zaken is kunnen hiervoor terecht bij de secretaris.

Berekening clubkampioenschap

De punten, die op basis van de wielerkalender behaald kunnen worden, worden bij elkaar geteld.
Van dit getal worden alleen de punten afgetrokken van ritten die door het bestuur zijn afgelast. “Normale” clubritten worden nooit vanwege weersomstandigheden afgelast en tellen dus ook mee als het b.v. regent.
Van het maximaal aantal punten, dat in een seizoen verdiend kan worden, worden 42 punten afgetrokken.
Het getal, dat op die manier wordt verkregen is het aantal punten, dat maximaal meetelt voor het kampioenschap.
Heeft men in een seizoen meer punten behaald, dan worden die “meerpunten” niet meegerekend.

Er zal 1 tijdrit op constante snelheid worden gereden. De gemiddelde snelheid mag men zelf bepalen. De winnaar van de tijdrit krijgt 30 punten, de tweede 29 punten, de derde 28 enz., tot minimaal 8 punten voor alle deelnemers en organisatoren (op de dag zelf) aan de tijdrit.
De punten, behaald in de tijdrit, worden pas bekend gemaakt bij het huldigen van de clubkampioen.
Deze extra punten uit de tijdrit worden bij het aantal punten geteld, dat men in het seizoen heeft behaald.
Degene, die de meeste punten heeft vergaard, is de clubkampioen van dat seizoen.